Over IJsfestijn

Waarom een ijsbaan?

 • • Levendig houden van het centrum in donkere december maand
 • • Meer activiteiten op de westdam te Steenbergen
 • • Aantrekken winkelend publiek voor de detailhandel, aanzuigende werking
 • • Activiteit voor de inwoners van Steenbergen
 • • Versterking van de leefbaarheid

Maatschappelijke opbrengsten

Versterking sociale cohesie
De ijsbaan wordt een project van de gehele gemeenschap. Inwoners en ondernemers zetten zich gezamenlijk in om een ijsbaan te realiseren. Ondernemers voorzien voor een groot deel in de sponsoring en inwoners spelen een belangrijke rol als vrijwilliger.
Kinderen leren schaatsen / scholen worden betrokken
Bij gebrek aan natuurijs en het wegvallen van de ijsbaan in Kruisbeek willen we kinderen de gelegenheid bieden om te leren schaatsen.
Aandacht voor kwetsbare groepen
De werkgroep is ook voornemens om activiteiten te organiseren voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Vrijwilligers

Rondom de IJsbaan moet er veel gebeuren en er moet altijd wel iemand aanwezig zijn om alles in de gaten te houden. Maar ook bij de kassa en de schaatsverhuur hebben we gedreven medewerkers nodig. Vrijwilligers spelen dus een belangrijke rol binnen de organisatie van het IJsfestijn.
In onderstaande opsomming staan de verschillende functies met daarbij een korte taakomschrijving.

IJsbaan toezichthouder

Taken

 • Controle kaartjes
 • Waarborgen veiligheid
 • Controle ijsbaan: schoonvegen ijsbaan, uitvoeren van kleine reparaties aan de ijsvloer

 

Vaardigheden

 • Enthousiasme; gasten een fijn schaatsmoment geven
 • Verantwoordelijkheidsgevoel; ingrijpen waar nodig om veiligheid van de gasten te kunnen waarborgen
 • Initiatief tonen: help de organisatie mee zoeken naar een vervanger als je een keertje niet kunt
 • Grijp de microfoon en zet de slang in, maak er een feestje van want daarom komen ze

Shifts
Maandag t/m zaterdag:                               Zondag:

09:30 – 13:00 uur                                            12:30 – 15:30 uur
13:00 – 16:00 uur                                            15:30 – 18:30 uur
16:00 – 19:00 uur                                            18:30 – 21:30 uur
19:00 – 22:00 uur

Graag 5 minuten voor je shift begint aanwezig zijn.
Let op: laatste shift kan uitlopen als er veel onderhoud aan de baan nodig is.

IJsbaan toezichthouder worden?

Meld je aan en zet je in voor dit leuke initiatief!

Aanmelden

Schaatsuitgifte

Taken

 • Uitgifte van schaatsen, adviseren bij maat en gebruik kinderschaatsen
 • Inname van schaatsen, schoonmaken en controleren op gebreken
 • Uitleg geven over veiligheidsvoorschriften; verplichte handschoenen, pionnen en aparte baan voor de kleintjes
 • Meehelpen bij het schoonhouden van het tussenterrein
 • Begeleiden stagiaires

 Vaardigheden

 • Teamspirit; bij drukte invallen bij horeca
 • Enthousiasme; gasten een fijn schaatsmoment geven
 • Initiatief tonen: help de organisatie mee zoeken naar een vervanger als je een keertje niet kunt.

Shifts
Maandag t/m zaterdag:                               Zondag:

09:30 – 13:00 uur                                            12:30 – 15:30 uur
13:00 – 16:00 uur                                            15:30 – 18:30 uur
16:00 – 19:00 uur                                            18:30 – 21:30 uur
19:00 – 22:00 uur

Graag 5 minuten voor je shift begint aanwezig zijn.

Vrijwilliger bij Schaatsuitgifte worden?

Meld je aan en zet je in voor dit leuke initiatief!

Aanmelden

Horecamedewerker

Taken

 • Verkoop van warme dranken; koffie, thee, chocomelk, glühwein
 • Verkoop van frisdranken
 • Verkoop van kleine versnaperingen
 • Warm maken en verkopen erwtensoep en broodjes worst
 • Schoon maken apparatuur en werkplek
 • Begeleiden stagiaires
 • Voorraadlijsten bijhouden
 • Minimale leeftijd 16 of stagiair onder begeleiding

 Vaardigheden

 • Teamspirit, bij drukte invallen bij schaatsuitgifte, samen het terrein schoon houden
 • Enthousiasme; gasten een fijn schaatsmoment geven
 • Verantwoordelijkheidsgevoel, met geld om kunnen gaan, geen alcohol verkopen onder 18 jaar
 • Initiatief tonen: bv zijn er later op de dag te veel broodjes doe ze in de aanbieding

Shifts
Maandag t/m zaterdag:                               Zondag:

09:30 – 13:00 uur                                            12:30 – 15:30 uur
13:00 – 16:00 uur                                            15:30 – 18:30 uur
16:00 – 19:00 uur                                            18:30 – 21:30 uur
19:00 – 22:00 uur

Graag 5 minuten voor je shift begint aanwezig zijn.

 

Horecamedewerker worden?

Meld je aan en zet je in voor dit leuke initiatief!

Aanmelden

Ijsbaanregelement

Op en rond de ijsbaan gelden een paar spelregels, om het plezier en de veiligheid van iedereen te waarborgen.

De volgende spelregels worden gehanteerd:

 • Toegang tot het IJsfestijn Steenbergen terrein is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfestijn Steenbergen, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen is het verplicht beschermende kledingstukken te dragen; Het dragen van handschoenen is ten zeerste aanbevolen in verband met je eigen veiligheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.

De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Daar waar dit IJsbaanreglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting IJsfestijn Steenbergen.

 

Adres

IJsfestijn Steenbergen.
Westdam.
4651 BE Steenbergen.

Navigeer naar IJsfestijn