Ijsbaanregelement

Op en rond de ijsbaan gelden een paar spelregels, om het plezier en de veiligheid van iedereen te waarborgen.

 

De volgende spelregels worden gehanteerd:

 

 • Toegang tot het IJsfestijn Steenbergen terrein is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Schade aan eigendommen van Stichting IJsfestijn Steenbergen, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen is het verplicht beschermende kledingstukken te dragen; Het dragen van handschoenen is ten zeerste aanbevolen in verband met je eigen veiligheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.

De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Daar waar dit IJsbaanreglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting IJsfestijn Steenbergen.